Zavady Kominu

Nejčastější závady komínů a jak jim zabránit

Každý majitel domu sám zodpovídá za závady komínu a jeho správné provozování. Málokdo dodržuje pravidla a vyvaruje se chyb při jeho užívání. Chyby způsobené špatným užíváním mohou mít za následek škody na majetku, v horším případě i na životech. Obecně lze závady komínů rozdělit do dvou skupin – konstrukčně stavební a provozní.

KONSTRUKČNĚ STAVEBNÍ ZÁVADY KOMÍNŮ

Hlavní problém může vzniknout již na samotném začátku stavby či rekonstrukce domu. Příčinou může být špatně navržená projektová dokumentace či nedodržení správného montážního postupu. To je způsobeno nekvalifikovaností zhotovitelů či snahou ušetřit na nesprávném místě. Rozhodnete-li se pro stavbu či rekonstrukci komínu, investujte peníze i do právníka, který vypracuje adekvátní smlouvu s popisem dohodnutých stavebních prací včetně uvedených sankcí za nedodržení projektové dokumentace či platných norem.

  • Špatně postavený komín: Pokud je komín poddimenzovaný (či naopak předimenzovaný), může dojít k příliš malému tahu, což vede k dalším problémům. Pokud komín není správně dimenzován k vhodnému topidlu a provedení správných výpočtů spalinných cest. Stavba komínu svépomocí se nedoporučuje, neboť je nutné použít profesionální dokumentaci.
  • Trám v komíně či jeho blízkosti: Tato zásadní chyba se týká nejen starých domů, ale i některých novostaveb. Jakýkoli dřevěný trám by měl být vzdálen od komína minimálně 50 cm, optimální vzdálenost je 80 cm. Trámy tedy nesmí procházet skrze komín. Náprava této chyby vyžaduje přítomnost statika, který navrhne optimální řešení, jak tento problém vyřešit.
  • Špatně připojený kouřovod: Neprofesionální montáž kouřovodu do sopouchu komína, špatně odizolovaný prostup kouřovodu dřevěnou stěnou či jiná závada kouřovodu mohou vést k požáru nebo unikání CO2 a možné otrávení. Montáž krbové vložky, krbových kamen či jiného topidla byste měli nechat v rukou odborníků. Pokud jste však přesvědčeni, že to zvládnete sami, nechte si hotovou instalaci alespoň zkontrolovat.

PROVOZNÍ ZÁVADY KOMÍNŮ

Nesprávná údržba vlastní konstrukce komínuzanedbání kominické péče či chybně fungující kamna nebo kotel mohou vést nesprávné funkci komínu.

ZANESENÍ KOMÍNA SAZEMI

Špatné topení či nekvalitní palivo mohou způsobit zanášení komína sazemi. Častou chybou je, pokud se při zatápění oheň nenechá dostatečně rozhořet. Je nutné zajistit, aby palivo vyhořelo, pokud možno beze zbytku.

Zatápění vlhkým dřevem je to nejhorší, co pro své topeniště a komín můžete udělat, neboť snižujete jejich životnost. Dřevo je dostatečné suché po minimálně 18 měsících správného skladování. V žádném případě nespalujte odpadky, které mají nedokonavé spalování, čímž vznikají vyšší emise mající dopad na životní prostředí. Hrozí vám nejen udání ze strany sousedů, ale i zanášení komínu, kotle či kamen.

DEHTOVÁNÍ KOMÍNA

Dehtování komínů je zapříčiněno především nedokonalým spalováním málo vyschlého dřevanevhodným palivem či špatným tahem komína. Při poklesu teploty spalin pod úroveň rosného bodu vzniká uvnitř komína kondenzát společně s uhlíkem a uhlovodany, které jsou obsaženy ve spalinách. Spolu vytvářejí tzv. dehet, který se následně usazuje na stěnách komína, popřípadě i kouřovodu. Při zjištění, že komín dehtuje, je zapotřebí okamžitě volat odborného pracovníka kominíka. Dehet může vzlínat komínem skrze vyzdívku nebo vracet spaliny zpět do interiéru nebo vypalování a vyšlehání plamenů z komína.

Zadehtovany Kourovod 225x300 1

KOMÍN PRASKÁ, NEBO SE PROPADÁ VNĚ

Ohroženy jsou především staré komíny postavené z cihel. Pokud se objeví praskliny, není to dobré znamení. Tento jev je velice nebezpečný, neboť hrozí vyšlehnutí plamene do obytných prostor a následné shoření celého obydlí.

Jak tomu zabránit? Stavba komínu se nesmí zanedbat a je nutné použít kvalitní materiál pro jeho stavbu. Tedy mrazuvzdorné zdivo, kvalitní maltu na spáry, a pokud se jedná o rekonstrukci, lze použít k vyvložkování nerezovým komínem, který vložíte do zděné části.  Pokud spatříte jakoukoliv závadu na komínu je potřeba jej urychleně odstranit a zavolat si osobu specializující se na stavbu komínů (kominíka), který vám poradí jaký další postup bude důležitý pro správný provoz.

Podobné příspěvky