Nejběžnější závady komínů a rady, jak jim zabránit

Každý majitel domu sám zodpovídá za závady komínu a jeho správné provozování. Málokdo dodržuje pravidla a vyvaruje se chyb při jeho užívání. Chyby způsobené špatným užíváním mohou mít za následek škody na majetku, v horším případě i na životech. Obecně lze závady komínů rozdělit do dvou skupin – konstrukčně stavební a provozní.

Konstrukčně stavební závady komínů

Hlavní problém může vzniknout již na samotném začátku stavby či rekonstrukce domu. Příčinou může být špatně navržená projektová dokumentace či nedodržení správného montážního postupu. To je způsobeno nekvalifikovaností zhotovitelů či snahou ušetřit na nesprávném místě. Rozhodnete-li se pro stavbu či rekonstrukci komínu, investujte peníze i do právníka, který vypracuje adekvátní smlouvu s popisem dohodnutých stavebních prací včetně uvedených sankcí za nedodržení projektové dokumentace či platných norem.

Provozní závady komínů

Nesprávná údržba vlastní konstrukce komínuzanedbání kominické péče či chybně fungující kamna nebo kotel mohou vést nesprávné funkci komínu.

Zanesení komína sazemi

Špatné topení či nekvalitní palivo mohou způsobit zanášení komína sazemi. Častou chybou je, pokud se při zatápění oheň nenechá dostatečně rozhořet. Je nutné zajistit, aby palivo vyhořelo, pokud možno beze zbytku.

Zatápění vlhkým dřevem je to nejhorší, co pro své topeniště a komín můžete udělat, neboť snižujete jejich životnost. Dřevo je dostatečné suché po minimálně 18 měsících správného skladování. V žádném případě nespalujte odpadky, které mají nedokonavé spalování, čímž vznikají vyšší emise mající dopad na životní prostředí. Hrozí vám nejen udání ze strany sousedů, ale i zanášení komínu, kotle či kamen.

Dehtování komína

Dehtování komínů je zapříčiněno především nedokonalým spalováním málo vyschlého dřeva, nevhodným palivem či špatným tahem komína. Při poklesu teploty spalin pod úroveň rosného bodu vzniká uvnitř komína kondenzát společně s uhlíkem a uhlovodany, které jsou obsaženy ve spalinách. Spolu vytvářejí tzv. dehet, který se následně usazuje na stěnách komína, popřípadě i kouřovodu. Při zjištění, že komín dehtuje, je zapotřebí okamžitě volat odborného pracovníka (kominíka). Dehet může vzlínat komínem skrze vyzdívku nebo vracet spaliny zpět do interiéru nebo vypalování a vyšlehání plamenů z komína.

Závady komínu
Zadehtovaný kouřovod

Komín praská, nebo se propadá vně

Ohroženy jsou především staré komíny postavené z cihel. Pokud se objeví praskliny, není to dobré znamení. Tento jev je velice nebezpečný, neboť hrozí vyšlehnutí plamene do obytných prostor a následné shoření celého obydlí.

Jak tomu zabránit? Stavba komínu se nesmí zanedbat a je nutné použít kvalitní materiál pro jeho stavbu. Tedy mrazuvzdorné zdivo, kvalitní maltu na spáry, a pokud se jedná o rekonstrukci, lze použít k vyvložkování nerezovým komínem, který vložíte do zděné části.  Pokud spatříte jakoukoliv závadu na komínu je potřeba jej urychleně odstranit a zavolat si osobu specializující se na stavbu komínů (kominíka), který vám poradí jaký další postup bude důležitý pro správný provoz.

Závady komínu jako vypouklý na stranu

Líbil se Vám tento článek ? Podělte se svým kamarádům kliknutím na odkaz níže.