Akumulační sálavé krby

Jak již z úvodu vyplývá, hlavním účelem akumulačních sálavých krbů je uložení tepelné energie vyprodukované krbovou vložkou a její postupné uvolňování do okolních prostorů sáláním. Uplatnění nachází nejen u nízkoenergetických a pasivních staveb. Jsou rovněž dobrou volbou nejen pro alergiky, neboť neprodukují žádné částečky prachu.

Konstrukce akumulačních krbů

Konstrukce akumulačních krbů se skládá z krbové vložky s možností širokého výběru (rohové, oboustranné), obestavby ze speciálního akumulačního materiálu schopného uchovávat nahromaděné teplo a předávat ho sáláním do místností. 

U sálavých neboli také akumulačních krbů nenajdeme žádné ventilační mřížky, jako je tomu u teplovzdušných krbů.

Akumulační krbová obestavba s krbovou vložkou Romotop pro účinné a ekonomické vytápění domu

Spotřeba

Spotřeba paliva u akumulačních krbů je jiná než u klasických krbových vložek. Časový interval topení se pohybuje v rozmezí zhruba 3 hodin to vše se odvíjí od druhu dřeva a jeho výhřevnosti. Vyprodukované teplo přechází do akumulačního materiálu, ze kterého vyzařuje dle typu a množství materiálu obestavby po dobu 5 až 24 hodin.

vliv na lidský organismus

Krbová dvířka do starého otevřeného krbu.

Sálání tepla probíhá po celé ploše obestavby zahřívající okolní předměty ve vzdálenosti dopadající vlnové délky záření. 

Sálavé teplo je pro lidský organismus velmi příjemným zdrojem tepla, především proto, že dosahuje obdobné vlnové délky jako sluneční paprsky. 

Alergici nebo lidé s dýchacími obtížemi uvítají tento typ stavby z důvodu nevíření přepáleného prachu. 

Sálavé teplo rovněž ulevuje lidem s ortopedickými obtížemi.

Výhody

ZÁVĚR

V tomto článku jsme si blíže popsali vlastnosti akumulačních sálavých krbů a jejich vliv na lidské zdraví. V případě, že máte jakékoliv nezodpovězené dotazy, nebo máte zájem o postavení akumulačních sálavých krbů, kontaktujte nás Hřející krby Vám s výběrem rádi poradí.